El sonido de la historia
Després de la COP
Horts i Jardins per canviar '

Hela Sveriges spelbolag

Teatro en el Fondo Sonoro de RNE

Svenska Spel är det största och mest välkända spelbolaget på den svenska marknaden. Våra kunder möter Svenska Spels produkter och tjänster både i digitala och fysiska miljöer. Oavsett var kunderna spelar är vår förhoppning att det blir en spännande och trygg spelupplevelse. Svenska Spel har ett stort samhällsengagemang och är bland annat Sveriges största idrottssponsor.

Objetivo Salvar la Naturaleza
Les dones als estudis tecnològic
'Tablero deportivo' rueda su nuevo videoclip en una cancha de baloncesto Youngleksaks Beyblade Burst CHO-Z Musou Bay Stadium DX Set B-126

Jobba hos oss

Últims àudios Se våra lediga jobb
Mesures contra els productes homofòbics

Sponsring av svensk idrott

Svenska Spel är idrottens huvudsponsor

Viaje a lo desconocido

Svenska Spel har stöttat svensk idrott sedan 1934, och engagemanget i idrotten är en viktig del av vår historia. Tack vare det nära samarbetet med idrotten kan vi ge våra kunder en större upplevelse och samtidigt bidra till att idrotten utvecklas på alla nivåer. För oss är det viktigt att vara med hela vägen. Idag stödjer vi våra landslag, men satsar också miljoner på talangutveckling, bredd och ungdomsidrott.

Ombud & Partner

I över 80 år har Svenska Spel spridit spänning och förströelse tillsammans med våra ombud och partners. Det finns flera sätt att vara partner till Svenska Spel. Läs mer om vilken typ av ombud hur din verksamhet kan gynnas av att bli en del av Svenska Spel-familjen.

Spanska Scalcextric Ferrari B3 F1 Ref4052Niki Lauda.Sällsynt gul.Mint.
Complementàries
Radiopasión - Programas RNE - RTVE

En hållbar spelmarknad

De Boca a Orella 02/01/20 Smart Cities

Spelverksamhet på ett ansvarsfullt sätt

Vårt uppdrag är att bedriva spelverksamhet utifrån ett ansvarsfullt sätt. Det absolut viktigaste området inom ramen för vårt hållbarhetsarbete är följaktligen spelansvaret. Det visar också den analys vi gjort av våra intressenters syn på vår verksamhet. Generellt ställer våra intressenter högre krav på oss än andra bolag eftersom vi är statligt ägda.

Investigación y criminología

Nya spelregler på en ny spelmarknad

Després de la COP

Vid årsskiftet trädde en ny spellagstiftning i kraft

La infantesa a Catalunya

Vid årsskiftet trädde en ny spellagstiftning i kraft. Nu är spelmonopolet avskaffat för vissa spel, ett licenssystem är infört och skattereglerna har ändrats. Lotteriinspektionen har bytt namn till Spelinspektionen och fått fler verktyg för tillsyn av en ny svensk spelmarknad med omsorg om kunderna i fokus.

Ràdio 4 online - Web oficial - RTVE Mer om nya spelregleringen
Objetivo Salvar la Naturaleza

Framåt för fler i rörelse

Svenska Spels krafttag för att få fler i rörelse

Entrevista Albert Jordà

Svenska barn och ungdomar rör på sig för lite. Det konstateras bland annat i en rapport från centrum för idrottsforskning. Därför tar nu Svenska Spel och Riksidrottsförbundet krafttag för att få fler i rörelse. Genom samarbetet kan vi involvera hela idrottsrörelsen och möjliggöra initiativ som får fler i rörelse på föreningsnivå. På sikt hoppas vi satsningen bidrar till att vända trenden med inaktivitet.

¿Cuáles son las mejores canciones de la historia de 'Radiopasión'?
Últims àudios

Svenska Spel i sociala medier

Entrevista germanes Neddermann
Historias de la medicina